Takto na Večery milosrdenství zve biskupský vikář pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci P. Daniel Vícha.

V evangeliu čteme o osudech lidí, kteří se jakoby náhodou setkali s Ježíšem a došli ke změně života. Jiné příběhy jsou o těch, kteří zpovzdálí Ježíše sledovali a chvíli jim trvalo, než se odvážili přijít. I dnes je mnoho těch, kteří si kladou různé otázky po Bohu a netuší, kde se s Ním setkat. V cestě může stát stud, pocit viny nebo špatná předchozí zkušenost víry. Pro všechny hledající, ale také pro věřící, kteří hledají ztišení a prostor pro modlitbu, začnou v kostele svatého Václava v Ostravě pravidelné VEČERY MILOSRDENSTVÍ. Každou středu od 8. listopadu 2023 bude od 18:00 do 19:00 možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí. Po celou dobu bude k dispozici kněz pro naslouchání, rozhovor, modlitbu, požehnání či svátost smíření. Bude-li potřeba, zůstane i po 19-té hodině. O této možnosti je možno říci příbuzným či známým, o kterých víte, že by jim tato služba přišla vhod nebo ji sami využít. Každý druhý týden pak bude v 19 hodin navazovat Večer chval.


P. Daniel Vícha

 

Zdroj: www.doo.cz