Během tohoto víkendu se konají v naši farnosti tyto akce:

Svatodušní vigilie

18.Května 2024

Začátek v 17:30 chválami v kostele u sv. Anny, následně budeme prosit o nové Letnice pro farnost (obnovu v DUCHA SVATÉHO), ať DUCH SVATÝ zapálí oheň v našich srdcích, budeme prosit o charismata pro budování církve – farnosti. Během chval bude možnost přímluvné modlitby.

Od 19:30 bude probíhat Svatodušní vigilie, při které budeme obnovovat naši svátost biřmování (slib). 


Svatodušní vaječina

19.Května 2024

Začátek v 15:00 v kostele u sv. Markéty ADORACÍ a následně proběhne zahájení před farou, kde se bude smažit vaječina a zároveň bude probíhat program pro děti (soutěže, hry...) Pokud zvažujete navštívit tuto akci, budeme rádi za 2 vajíčka / osobu a dobrou náladu k tomu. Chleba a pitný režim zajištěny.