Ministranti

Ministranti

Jedná se o mladé kluky, kteří při mši svaté a také ostatních svátostech pomáhají knězi. Samotné latinské slovo ministrare znamená sloužit, ministranti jsou tedy služebníci oltáře.

Patronem ministrantů je sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio. Ministranti se však v naší farnosti nescházejí pouze při bohoslužbách, ale také na ministrantských schůzkách a jiných akcích, kde se společně baví a zažívají opravdu veselé a radostné chvíle!

Během školního roku probíhá tzv. Ministrantská soutěž, do které se může zapojit každý ministrant.

Pokud by měl někdo zájem přidat se k této naší veselé skupince a společně sloužit našemu Pánu Ježíši Kristu u oltáře, tak bude srdečně vítán!

Stačí, aby se za námi po mši svaté stavil do sakristie.


Ministrantské schůzky (pro kluky od 6-15 let) budou probíhat většinou 2x - 3x v měsíci, každý první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci, od 16:15 v kostele sv.Anny.

Na ministranty se těší Honza Moldřík.