Ohlášky

Ohlášky


  • V úterý 28.11. je mše svatá v 9.00 hod. v kapli Panny Marie ustavičné pomoci (středisko Dona Boska).
  • Ve čtvrtek 30.11. bude PASTORAČNÍ RADA v 18.15 hod. v knihovně.
  • V pátek 1.12. dopoledne budeme navštěvovat NEMOCNÉ a po večerní mši svaté bude FARNÍ ADORACE se zpěvy.
  • V sobotu 2.12. během dopoledne je připraven pro ministranty program, za příznivého počasí se vydáme na výšlap a druhá varianta za nepříznivého počasí budeme u sv. Anny (zahrajeme si hru a natrénujeme nové věci potřebné k službě) Zájemce ať rodiče nahlásí vedoucímu ministrantů Honzovi Moldříkovi a to do 28.11.
  • V sobotu 2.12. je FATIMSKÝ APOŠTOLÁT. Po ranní mši svaté bude mariánská pobožnost.
  • V sobotu 2.12. bude možnost VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ od 8.00 – 12.00 hod. v knihovně.
  • Příští neděli bude žehnání adventních věnců.
  • V neděli 3.12. se uskuteční ADVENTNÍ JARMARK po každé mši svaté. Všechny srdečně zveme. Více informací naleznete ZDE.
  • RORÁTY: budou vždy v úterý a středu v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. (pro děti budou roráty zaměřené v ÚTERÝ A V SOBOTU, tak všechny srdečně zveme.

OZNÁMENÍ:

V období 20.11. - 10.12. bude úplná uzavírka ulice Frýdecká (od světelné křižovatky pod Bludovickým kopcem až po Lipky). Ke kostelu sv. Markéty nebo na faru se budete moci dostat pouze objížďkou přes Horní Bludovice (Prostřední Bludovice). Z tohoto důvodu se přesunou nedělní mše od sv. Markéty do kostela sv. Anny. Čas zůstává stejný tj. 8:45. Jedná se prozatím o tyto nedělní mše: 26.11. a 3.12. Tato změna je nutná z důvodu včasných přejezdů kněží mezi mšemi. Děkujeme za pochopení.

Od příští neděle také nebudou nedělní mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele v Prostřední Suché, z důvodů oprav podlahy presbytáře.