Ohlášky

Ohlášky


HAVÍŘOV (sv.Anna)

  • Ve čtvrtek 16.5. jsou po večerní mši svaté CHVÁLY a následuje po nich příprava biřmovanců.
  • V pátek 17.5 je večerní mše svatá zaměřena PRO DĚTI, srdečně zveme všechny děti.
  • V sobotu 18.5. bude večer svatodušní vigilie v 19.30 hod. při, které bude možnost obnovit svátost biřmování (slib). Od 17.30 hod. začnou CHVÁLY a budeme prosit o nové Letnice pro farnost (obnovu v DUCHA SVATÉHO), ať DUCH SVATÝ zapálí oheň v našich srdcích, budeme prosit o charismata pro budování církve – farnosti. Během chval bude možnost přímluvné modlitby.
  • V měsíci květnu po každé mši svaté bude májová pobožnost (mimo neděli). Prosím, abyste v rodinách se společně modlili modlitbu růžence (alespoň desátek za farnost a také na poděkování Panně Marii za její ochranu a vedení).
   FARNÍ AKCE:
   • MINI TÁBOR „otevřená fara“ 2. a 3. července zveme děti od 5-14 let na plavbu do Indie, ale…Prosíme rodiče, aby přihlásili děti nejpozději do 2.6. (max. počet dětí je 35) Vše se uskuteční na faře v Bludovicích. Kontaktní osoby Jan Moldřík a Eliška Gabrhelová. (viz. plakátek)
   • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - přihlašování bude spuštěno příští neděli, více informací se dozvíte z později zveřejněného plakátku!

BLUDOVICE sv.Markéta

  • V neděli 19.5. zveme všechny na svatodušní vaječinu, v 15.00 hod. začneme adoracÍ v kostele sv. Markéty a poté bude setkání pokračovat na faře, pro děti jsou připravené hry. Sebou si přineste dvě vajíčka a dobrou náladu.
  • V měsíci květnu po nedělní mši svaté bude májová pobožnost.
TĚRLICKO
  • Ve středu 22.5. bude žehnání kaple a nového oltáře v duchovním centru v Těrlicku při mši svaté v 17.30 hod. otcem biskupem Mons. Martinem Davidem.
 •  
 •