Kalendář akcí a událostí farnosti

Prosinec 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
 • 16:30 Ministrantská schůzka
  Ministrantská schůzka
  • 16:30 - 17:30
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Schůzka ministrantů se koná vždy první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci v sakristii u sv. Anny.

 • 16:30 Scholička
  Scholička
  • 16:30 - 17:30
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Scholička je určena pro mladší děti, které se nebojí zapojit do zpěvu u kytarových písní. Po této schůzce se mohou zapojit při zpěvech u mše svaté. Schůzka se koná ve zpěvárně každý první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za nemocné a umírající ve farnosti 

2Sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živé a + členy Fatimského apoštolátu 

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + babičku, dědečka, maminku a D.O.

31. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za + Marii Kolkovou

  z důvodu rekonstrukce presbytáře se ruší nedělní mše svatá!!!

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za 86 let života s prosbou o dar víry pro celou rodinu a za D.O.

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za + Albína Vrbu, živou a zemřelou rodinu a D. O.

  (z důvodu uzavření cesty ul.Frýdecká je mše svatá odsloužena u sv. Anny)

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manžela, za + rodiče z obou stran, za živou rodinu a D.O.

4pondělí 1. adventního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za nenarozené děti a ochranu lidského života 

5úterý 1. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  poděkování za dar života dcery a za obdržená Boží dobrodiní

6sv. Mikuláše, biskupa
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manžela a živou rodinu s prosbou o dar víry a dary Ducha Svatého 

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

7sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Na poděkování za 90 let života Danuše Szuscikové s prosbou o Boží ochranu a za její + rodiče

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za kněžská a řeholní povolání 

8Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9sobota 1. adventního týdne
102. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Aloise Valu, manželku, rodiče, sourozence a D.O.

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Na poděkování za dožité roky s prosbou o Boží požehnání, ochranu PM a dary DS

  (z důvodu rekonstrukce presbytáře se ruší nedělní mše svatá!!!)

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za + dědečky Josefy a babičky Anežku a Marii a D. O.

  (z důvodu uzavření cesty ul.Frýdecká je mše svatá odsloužena u sv. Anny)

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče Hrazdilovy, Blahovy, syna Ludvíka a Marii Čížovou

11pondělí 2. adventního týdne
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče Jakoubkovy, prarodiče a D. O.

12úterý 2. adventního týdne
13sv. Lucie, panny a mučednice
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za farníky 

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

14sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za + rodiče Alžbětu a Maximiliana Szuscikovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za to, abychom milovali Boha celým svým srdcem, celou svou silou a celou svou duší, jak chce Pán.

15pátek 2. adventního týdne
 • 16:30 Ministrantská schůzka
  Ministrantská schůzka pro děti
  • 16:30 - 17:30
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Schůzka ministrantů se koná vždy první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci v sakristii u sv. Anny.

 • 16:30 Scholička
  Scholička
  • 16:30 - 17:30
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Scholička je určena pro mladší děti, které se nebojí zapojit do zpěvu u kytarových písní. Po této schůzce se mohou zapojit při zpěvech u mše svaté. Schůzka se koná ve zpěvárně každý první, třetí a popř. pátý pátek v měsíci.

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za Boží požehnání a ochranu pro rodinu 

16sobota 2. adventního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za dceru Luci a její děti a D.O.

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče, syna, manžela a D.O., s prosbou o Boží ochranu a zdraví pro živou rodinu 

173. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  ( volná intence )

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za Boží požehnání pro Marka Světničku a jeho rodinu

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  S poděkováním za všechny milosti v životě a prosbu o požehnání do dalších let

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Katarinu Jandovou

1818. prosince
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za dar života syna s prosbou o obrácení a ochranu Panny Marie.

1919. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za manžela Martina, syna Josefa a za rodiče z obou stran

2020. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za farníky 

 • 16:00 VÝUKA KATECHISMU
  VÝUKA KATECHISMU
  • 16:00 - 17:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Výuka KATECHISMU pro děti ZŠ:

  Probíhá každou STŘEDU od 16.00 hod. v kostele sv. Anny. 

  1. - 2. třída    Veronika Skopalová (zpěvárna)
  3. třída          o. Jiří Klos (učebna dole)
  4. - 6. třída     Monika Kubienová (knihovna)
  7. - 9. třída  Dana Kolářová (o. Petr) (klubovna)

21sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za +bratra a rodiče a DO

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na poděkování za dar života a B. požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu.

 • 18:15 Večer chval
  Večer chval
  • 18:15 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Přidejte se k nám každý 3. čtvrtek v měsící a vzdejme společně chválu našemu bohu. Příjemné ztišení za doprovodu kytarových písní.

  Sejdeme se po mši svaté v 18:15 v kostele.

2222. prosince
2323. prosince
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče Veroniku a Antona Pasikových, jejich syny a tetu se strýcem

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za obrácení dětí, vnuka a D.O.

   

   

24Štědrý den
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  Za Marii Bulawovoou, manžela a rodiče z obou stran

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče a bratra 

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za + rodinu Krausovou

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manželku Alenku, syna, dva bratry, rodiče z obou stran a B. ochranu pro živou rodinu 

 • 20:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 20:00 - 21:00
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  S prosbou o Boží požehnání a ochranu PM pro celou rodinu

 • 21:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 21:00 - 21:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za živou a zemřelou rodinu Novákovou a Baklíkovou a za duše v očistci.

 • 23:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 23:00 - 23:59
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za zemřelé Ludmilu, Olgu a Jana Krausovy a za zemřelého tatínka Romana

25Narození Páně
 • 00:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 00:00 - 24:00
  • Označení: sv. Markéta ()

  Za zemřelé Ludmilu, Olgu a Jana Krausovy a za zemřelého tatínka Romana

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + manžela Josefa Ďuriše, rodiče z obou stran a + sourozence 

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za uzdravení Petry z vážné nemoci.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče z obou stran a za živou rodinu Lomičovou

26sv. Štěpána, prvomučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Na

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:30
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za rodinu Kolorzów, Klimeszów a Pawlitów (PL)

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče z obou stran, sourozence a dceru Haničku 

27sv. Jana, apoštola a evangelisty
28sv. Mláďátek, mučedníků
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  ( volná intence )

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + syna, rodiče, manžela a D.O.

29sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
30sobota oktávu Narození Páně
31Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: P. Suchá (Havířov-Prostřední Suchá)

  ( volná intence )

 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + Marii Karáskovou, Antonína Němce a Lucii Zlou

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:45
  • kostel sv. Markéty
  • Označení: sv. Markéta (Havířov-Bludovice)

  Za milovaného syna Petra

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Havířov-Město)

  Za + rodiče, manžela a duše těch, kteří nás provázely na cestě k Pánu