kostel sv. Markéty

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

První zmínka o kostele v Bludovicích je z roku 1335, kdy je již farnost uvedená v seznamu desátků Vratislavských biskupů. Kostel byl jistě postaven dříve a to mezi léty 1315 až 1335. V té době byly všechny stavby na Těšínsku budovány ze dřeva, tedy i náš kostel byl dřevěný. Stál na kopečku nad řekou Lucinou na místě dnešního katolického hřbitova. Za evangelické reformace byl kostel v držení evangelíků až do roku 1654, kdy musel být na zásah fryštátského arcikněze dr. Otíka z Dobřan a plukovníka A. Steinkelleho uzavřen dne 25. března, katolíkům navrácen a dle katolického obřadu znovu vysvěcen. Proti tomuto činu podali evangeličtí stavové písemnou stížnost dne 31. ledna 1663 až k císaři, ale bezvýsledně. Při odchodu evangelických kněží byly zničeny veškeré knihy a záznamy. Z kostela se zachoval pouze památný zvon, který je největší ze všech nynějších zvonů ve věži. Je z roku 1490, to znamená, že je nejstarší datovaný zvon na Těšínsku.

Starý dřevěný kostel stál do roku 1786. Největší zásluhu o postavení nynějšího kostela má tehdejší farář Šebastián Piskoř (1772-1792 rodem z Frýdku, pohřben pod hlavním oltářem). Ten požádal o biskupské svolení ke stavbě nového chrámu. Biskup vratislavský, sídlící tehdy v Javorníku ve Slezsku, dal své svolení přípisem ze dne 5. dubna 1786 a vrchnostenský úřad dne 18. dubna 1786. Základní kámen byl položen na svátek sv. Markéty ve čtvrtek 13. července 1786 a kostel byl dostavěn a posvěcen v neděli 18. listopadu 1792. Zasvěcen byl sv. Markétě, spolupatronem je sv. Michal. Dokončení kostela bylo již za faráře Andělína Gericha. Kostel stavěl zednický mistr Krečmer z Frýdku. Po jeho smrti stavbu dokončil zednický mistr Reinoch z Paskova. Tesařskou práci provedl tesařský mistr Josef Dlouhý ze Staré Vsi na Moravě.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 18.5. do 28.5.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
19.5.
08:45 Mše svatá Na poděkování za 30 let života s prosbou o požehnání do dalších let.
neděle
26.5.
08:45 Mše svatá Na poděkování za dožitých 80 let s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

Místo uskutečnění

49.7622422N, 18.4425797E

Sdílejte info