Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ, HAVÍŘOV-MĚSTO, HAVÍŘOV-BLUDOVICE
od 3. 12. do 10. 12. 2023 - 49. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30
P. Suchá
Za + Marii Kolkovou
z důvodu rekonstrukce presbytáře se ruší nedělní mše svatá!!!
07:30
sv. Anna
Na poděkování za 86 let života s prosbou o dar víry pro celou rodinu a za D.O.
08:45
sv. Markéta
Za + Albína Vrbu, živou a zemřelou rodinu a D. O.
(z důvodu uzavření cesty ul.Frýdecká je mše svatá odsloužena u sv. Anny)
10:00
sv. Anna
Za + manžela, za + rodiče z obou stran, za živou rodinu a D.O.
Pondělí
4. 12.
pondělí 1. adventního týdne 17:30
sv. Anna
Za nenarozené děti a ochranu lidského života 
Úterý
5. 12.
úterý 1. adventního týdne 06:30
sv. Anna
poděkování za dar života dcery a za obdržená Boží dobrodiní
Středa
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa 06:30
sv. Anna
Za + manžela a živou rodinu s prosbou o dar víry a dary Ducha Svatého 
Čtvrtek
7. 12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 07:00
P. Suchá
Na poděkování za 90 let života Danuše Szuscikové s prosbou o Boží ochranu a za její + rodiče
17:30
sv. Anna
Za kněžská a řeholní povolání 
Pátek
8. 12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 17:30
sv. Anna
Za farníky 
Sobota
9. 12.
sobota 1. adventního týdne 07:00
sv. Anna
Za živé a + členy Živého růžence
18:30
sv. Anna
Za + manžela Stanislava a D.O.
Neděle
10. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30
P. Suchá
Na poděkování za dožité roky s prosbou o Boží požehnání, ochranu PM a dary DS
(z důvodu rekonstrukce presbytáře se ruší nedělní mše svatá!!!)
07:30
sv. Anna
Za + Aloise Valu, manželku, rodiče, sourozence a D.O.
08:45
sv. Markéta
Za + dědečky Josefy a babičky Anežku a Marii a D. O.
(z důvodu uzavření cesty ul.Frýdecká je mše svatá odsloužena u sv. Anny)
10:00
sv. Anna
Za + rodiče Hrazdilovy, Blahovy, syna Ludvíka a Marii Čížovou