Roráty (z latinského rorate – „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v adventním období. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají nikde jinde v Evropě obdobu. Původ rorátních mší lze hledat v doběvlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu. Od 20.století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu této tradice.

Ve farním kostele sv.Anny budou probíhat v adventní době roráty v těchto dnech a časech:

ÚTERÝ v 6:30
STŘEDA v 6:30
SOBOTA v 7:00
(v úterý a sobotu jsou RORÁTY zaměřené pro děti)

P. Petr Hofírek nám opět nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2023, která je ke stažení na Google Play.

Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje:

– především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky)
– desátek růžence
– žalmy
– úryvek z Písma a zamyšlení
– prosby
– a další modlitby