V rámci přípravy na velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně se církevním společenstvím doporučuje, aby v pátek 8. března večer a v sobotu 9. března po celý den zajistila mimořádné otevření kostelů, a nabídla tak věřícím možnost kdykoli se zastavit k adoraci a ke svátosti smíření. Otevřené dveře kostelů jsou symbolem milosrdné Boží lásky.