SBÍRKA NA OPRAVU STŘECHY

SBÍRKA NA OPRAVU STŘECHY

Tento kostel nedávno oslavil výročí 230 let od svého posvěcení. Samotný kostel má už nejlepší léta za sebou a střecha je toho důkazem.

Díky vaši finanční podpoře tuto náročnou opravu zvládneme snáz!

 

JAK PŘISPĚT ?

1. ZAKOUPENÍM SVÍČKY

 

V kostele u sv. Anny se nachází stojan se svíčkami. Zakoupením svíčky na stojanu přispějete na zrealizování opravy střechy kostela. Váš finanční příspěvek je možné také vloži do kasiček umístěných u východu v našich kostelích. Kasičky jsou označeny konkrténím účelem, na který je pak váš dar nasměřován.

2. POKLADNIČKY

Váš finanční příspěvek je možné také vložit do kasiček umístěných u východu v našich kostelích. Kasičky jsou označeny konkrétním účelem, na který je pak váš příspěvek nasměrován.

3. BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

Zaslání libovolného příspěvku na bankovní účet farnosti 1721978329/0800  vs: 300231
   QR KÓD pro platbu


4. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Pokud chcete přispět v hotovosti větším obnosem, můžete svůj dar předat ve farní kanceláři (v úředních hodinách PO  9-11 a 14:30-16:30 nebo ST 9-11 a 13:30-15:30, či po telefonické domluvě). 
Na požádání vám pak může být ihned vystaveno potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně.